alanya escort bayan,eskisehir escort,alanya escort,alanya escort bayan,pendik escort,hacklink satis,wordpress themes,
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 


โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

โรงเรียนเอกชนสังกัด สพป.ชม.1

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

   
 ภาพกิจกรรมผู้อำนวยการเขต
[ 20 / มิ.ย. / 2560 ] วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นางสาวราณี วงศ์ประจวบลาภ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( 79 / ) โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
[ 11 / พ.ค. / 2560 ] นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1ต้อนรับนายหวง เจียนหนิง รองนายกเทศมนตรีเทศบาล Biser สาธารณรัฐประชาชนจีน ( 133 / ) โดย กลุ่มอำนวยการ
[ 17 / มี.ค. / 2560 ] 11 มีนาคม 2560 ผอ.กิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประธานศูนย์ประสานงาน และสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค (ภาค 15) จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน ( 427 / ) โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
[ 17 / มี.ค. / 2560 ] 6 มีนาคม 2560 ผอ.ทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ในนามประธานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค (ภาค 15) จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน ( 309 / ) โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
[ 16 / มี.ค. / 2560 ] นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.เชียงใหม่ ( 500 / ) โดย กลุ่มอำนวยการ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 19 / ก.ค. / 2560 ] แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ ( 51 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 18 / ก.ค. / 2560 ] ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 5 ( 198 / ) โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
[ 14 / ก.ค. / 2560 ] ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปี 2560 ครั้งที่ 4 ( 81 / ) โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
[ 13 / ก.ค. / 2560 ] แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ ( 47 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 13 / ก.ค. / 2560 ] แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรข้าราชการประจำ ( 142 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 12 / ก.ค. / 2560 ] แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ ( 50 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 26 / มิ.ย. / 2560 ] แจ้งแก้ไขการแจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ ( 129 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 26 / มิ.ย. / 2560 ] แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ ( 63 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 9 / มิ.ย. / 2560 ] แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ ( 96 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 9 / ม.ค. / 2560 ] แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560 ( 412 / ) โดย กลุ่มนโยบายและแผน

 ข่าวสารทั่วไป
28 / ก.ค. / 2560 : ( 0 / ) โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
24 กรกฎาคม 2560 นายนิพล เมืองชมภู รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1,นางเกษร โพธิ์ศรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมเรื่องการนิเทศติดตามโครงการต่างๆ แบบบูรณาการ
ประชุมการนิเทศติดตามโครงการต่างๆ แบบบูรณาการ เช่น โรงเรียนคุณธรรม กระบวนการ PLC การประกันคุณภาพภายใน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเขตพื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และการสรุปงานของทุกกลุ่มเพื่อนำเสนอการประชุม ก.ต.ป.น.ต่อไป ณ ห้องประชุมล้านตอง สพป. เชีย
27 / ก.ค. / 2560 : ( 3 / ) โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
5 stars ( 5 / 1 )
21-22 กรกฎาคม 2560 นายนิพล เมืองชมภู รองผอ.สพป.ชม.1 เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางนิภา แก้วประทีป ศึกษานิเทศก์ และคณะวิทยากร จากโรองเรียนอนุบาลประจำจังหวัด/ประจำเขตพื้นที่ ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/ต้นแบบเครือข่าย เรื่อง “เปิดโลกโครงงานวิทยาศาส
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เปิดโลกโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองโค้ง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รวมโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 59 โรงเรียน จำนวนผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 90 คน
28 / มิ.ย. / 2560 : ( 48 / ) โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
5 stars ( 5 / 1 )
28 มิถุนายน 2560 นายนิพล เมืองชมภู รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1,นายนิมิตร ไทยดำรงค์ รักษาการ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมเรื่องการนิเทศติดตามโครงการต่างๆ แบบบูรณาการ
ประชุมการนิเทศติดตามโครงการต่างๆ แบบบูรณาการ เช่น โรงเรียนคุณธรรม กระบวนการPLC การประกันคุณภาพภายใน และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเขตพื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ณ ห้องประชุมล้านตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 1
26 / มิ.ย. / 2560 : ( 63 / ) โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
24-25มิถุนายน2560 รองอุดม แปงทิศ รักษาการ แทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน โดยมีนายธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูภาษาไทยแก้ปัญหาการอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสารครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 สพป.เชียงให
การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูภาษาไทยแก้ปัญหาการอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสารครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 สพป.เชียงใหม่ เขต 1   รายการกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00728 : โรงเรียนบ้านสันกำแพง มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา(38/0)
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
26 ก.ค. 2560 : 13:12
00727 : แจ้งเปลี่ยน URL เว็บไซต์โรงเรียนบ้านบวกค้าง(44/0)
วิชาติ
21 ก.ค. 2560 : 16:03
00725 : โรงเรียนพุทธิโศภนประกาศสอบราคาก่อสร้างหลังคาคุมอาคารเรียน (37/0)
วาสนา สุขสวัสดิ์
8 ก.ค. 2560 : 12:10
00724 : สอบถามเรื่องเงินเดือนครูผู้ทรงคุณค่า(207/0)
ครูผู้ทรงคุณค่าฯ
13 มิ.ย. 2560 : 14:59
00723 : ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโค้ง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(230/0)
bnkschool
12 มิ.ย. 2560 : 17:46
00711 : ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า(79/0)
อนุกิตติ โตวิเวก
17 พ.ค. 2560 : 09:25
00688 : รร.วัดสวนดอก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการสอบ O-NET ยอดเยี่ยม (238/0)
wsdschool
28 มี.ค. 2560 : 16:38
00610 : ประกาศคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของ โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่่(1,189/0)
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
11 ก.ค. 2559 : 16:18
00255 : ประกาศคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของ โรงเรียนวัดล้านตอง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่่(1,235/0)
wltschool
28 ก.ค. 2558 : 10:23
00242 : ประกาศคู่มือบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของ โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่(1,173/0)
Banthaluksansai school
24 ก.ค. 2558 : 20:05

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


  
นายอุดม แปงทิศ
รอง ผอ.เขตฯ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๑
 

  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50
alanya escort bayan,eskisehir escort,alanya escort,alanya escort bayan,pendik escort,hacklink satis,wordpress themes,
seo teknikleri wordpress รผcretsiz tema istanbul sexs shop hacklink e sigara sexs shop
รผmraniye escort kurtkรถy escort bostancฤฑ escort beลŸiktaลŸ escort bahรงelievler escort ankara escort bayan escort ankara ankara escort avcฤฑlar escort istanbul escort escort ankara