alanya escort bayan,eskisehir escort,alanya escort,alanya escort bayan,pendik escort,hacklink satis,wordpress themes,
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 


โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

โรงเรียนเอกชนสังกัด สพป.ชม.1

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

   
 ภาพกิจกรรมผู้อำนวยการเขต
[ 20 / มิ.ย. / 2560 ] วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นางสาวราณี วงศ์ประจวบลาภ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( 41 / ) โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
[ 11 / พ.ค. / 2560 ] นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1ต้อนรับนายหวง เจียนหนิง รองนายกเทศมนตรีเทศบาล Biser สาธารณรัฐประชาชนจีน ( 102 / ) โดย กลุ่มอำนวยการ
[ 17 / มี.ค. / 2560 ] 11 มีนาคม 2560 ผอ.กิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประธานศูนย์ประสานงาน และสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค (ภาค 15) จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน ( 403 / ) โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
[ 17 / มี.ค. / 2560 ] 6 มีนาคม 2560 ผอ.ทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ในนามประธานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค (ภาค 15) จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน ( 284 / ) โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
[ 16 / มี.ค. / 2560 ] นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.เชียงใหม่ ( 455 / ) โดย กลุ่มอำนวยการ
[ 16 / ก.พ. / 2560 ] นายนายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจาก สพป.สมุทรสงคราม จำนวน 42 คน ( 397 / ) โดย admin
[ 10 / ก.พ. / 2560 ] 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประธานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค (ภาค15) และนายนิพล เมืองชมภู รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ( 498 / ) โดย admin
[ 1 / ก.พ. / 2560 ] การประชุมการเตรียมจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ( 396 / ) โดย กลุ่มนโยบายและแผน
[ 23 / ม.ค. / 2560 ] นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และคณะฯ ให้การต้อนรับ นายนิพล เมืองชมภู รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 มาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ( 586 / ) โดย admin
[ 23 / ม.ค. / 2560 ] นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นำคณะฯ ส่งนายโสภษณ โปธินันท์ ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.34 ( 447 / ) โดย admin 

 ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 26 / มิ.ย. / 2560 ] แจ้งแก้ไขการแจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ ( 32 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 26 / มิ.ย. / 2560 ] แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ ( 18 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 20 / มิ.ย. / 2560 ] รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปี 2560 ครั้งที่ 4 ( 211 / ) โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
[ 15 / มิ.ย. / 2560 ] ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปี 2560 ครั้งที่ 3 ( 163 / ) โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
[ 9 / มิ.ย. / 2560 ] แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ ( 77 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 23 / พ.ค. / 2560 ] แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ ( 146 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 15 / พ.ค. / 2560 ] ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ( 439 / ) โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
[ 9 / พ.ค. / 2560 ] แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ ( 88 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 5 / พ.ค. / 2560 ] แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ( 177 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 27 / ม.ค. / 2560 ] ประกาศคัดเลือกย้ายและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา 38ค(2) ( 1728 / ) โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

 ข่าวสารทั่วไป
26 / มิ.ย. / 2560 : ( 15 / ) โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
24-25มิถุนายน2560 รองอุดม แปงทิศ รักษาการ แทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน โดยมีนายธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูภาษาไทยแก้ปัญหาการอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสารครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 สพป.เชียงให
การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูภาษาไทยแก้ปัญหาการอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสารครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
26 / มิ.ย. / 2560 : ( 17 / ) โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
5 stars ( 5 / 1 )
23 มิถุนายน 2560 รองอุดม แปงทิศ รักษาการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ของสพฐ.
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ของสพฐ.
22 / มิ.ย. / 2560 : ( 32 / ) โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
5 stars ( 5 / 2 )
21 มิถุนายน 2560 การขับเคลื่อนการบวนการ PLC (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ของสพฐ. สู่สถานศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จุดที่ 1 ณ สำนักงาน สกสค.
การขับเคลื่อนการบวนการ PLC (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ของสพฐ. สู่สถานศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และการนำเสนองานกลุ่มกระบวนการPLC
19 / มิ.ย. / 2560 : ( 34 / ) โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
5 stars ( 5 / 2 )
17 มิถุนายน 2560 รองนิพล เมืองชมภู รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รงเรียนสุจริต ทั้งหมด 34 โรงเรียน จากจำนวนโรงเรียนทั้งหมด 89 โรง ดังนี้ โรงเรียนสุจริตอำเภอเมืองเชียงใหม่ 13 โรงเรียน , อำเภอดอยสะเก็ด 10 โรงเรียน, อำเภอสันกำแพง 6 โรงเรียน, อำเภอแม่ออน 5 โรงเรียน   รายการกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00724 : สอบถามเรื่องเงินเดือนครูผู้ทรงคุณค่า(132/0)
ครูผู้ทรงคุณค่าฯ
13 มิ.ย. 2560 : 14:59
00723 : ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโค้ง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(136/0)
bnkschool
12 มิ.ย. 2560 : 17:46
00711 : ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า(60/0)
อนุกิตติ โตวิเวก
17 พ.ค. 2560 : 09:25
00688 : รร.วัดสวนดอก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการสอบ O-NET ยอดเยี่ยม (205/0)
wsdschool
28 มี.ค. 2560 : 16:38
00610 : ประกาศคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของ โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่่(1,178/0)
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
11 ก.ค. 2559 : 16:18
00255 : ประกาศคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของ โรงเรียนวัดล้านตอง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่่(1,222/0)
wltschool
28 ก.ค. 2558 : 10:23
00242 : ประกาศคู่มือบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของ โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่(1,164/0)
Banthaluksansai school
24 ก.ค. 2558 : 20:05
00238 : ประกาศคู่มือบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของ โรงเรียนวัดร้องอ้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (1,264/0)
wraschool
24 ก.ค. 2558 : 13:15
00237 : ประกาศคู่มือบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558 ของ โรงเรียนทาเหนือวิทยา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่(1,054/0)
thanuawittaya
24 ก.ค. 2558 : 13:04
00236 : ประกาศคู่มือบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558 ของ โรงเรียนบ้านออนหลวย อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่(1,047/0)
โรงเรียนบ้านออนหลวย
24 ก.ค. 2558 : 11:21

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


  
นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๑

 

  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50
alanya escort bayan,eskisehir escort,alanya escort,alanya escort bayan,pendik escort,hacklink satis,wordpress themes,
seo teknikleri wordpress รผcretsiz tema istanbul sexs shop hacklink e sigara sexs shop
รผmraniye escort kurtkรถy escort bostancฤฑ escort beลŸiktaลŸ escort bahรงelievler escort ankara escort bayan escort ankara ankara escort avcฤฑlar escort istanbul escort escort ankara