alanya escort bayan,eskisehir escort,alanya escort,alanya escort bayan,pendik escort,hacklink satis,wordpress themes,
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
  

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

โรงเรียนเอกชนสังกัด สพป.ชม.1

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

   
 ภาพกิจกรรมผู้อำนวยการเขต
[ 31 / ต.ค. / 2560 ] นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ชี้แจงบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ( 87 / ) โดย admin
[ 20 / มิ.ย. / 2560 ] วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นางสาวราณี วงศ์ประจวบลาภ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( 194 / ) โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
[ 11 / พ.ค. / 2560 ] นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1ต้อนรับนายหวง เจียนหนิง รองนายกเทศมนตรีเทศบาล Biser สาธารณรัฐประชาชนจีน ( 208 / ) โดย กลุ่มอำนวยการ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 13 / พ.ย. / 2560 ] แจ้งโอนค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ ( 49 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 13 / พ.ย. / 2560 ] แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ( 141 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 13 / พ.ย. / 2560 ] แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ ( 42 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 10 / พ.ย. / 2560 ] การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกรณีพิเศษ ( 173 / ) โดย กลุ่มอำนวยการ
[ 24 / ต.ค. / 2560 ] แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ ( 130 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 5 / ต.ค. / 2560 ] แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ ( 123 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 20 / ก.ย. / 2560 ] แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ ( 131 / ) โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
[ 16 / ก.ย. / 2560 ] ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ปีงบประมาณ 2560 ( 531 / ) โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
[ 9 / ม.ค. / 2560 ] แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560 ( 647 / ) โดย กลุ่มนโยบายและแผน
[ 5 / ม.ค. / 2560 ] การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ( 496 / ) โดย admin

 ข่าวสารทั่วไป
22 / พ.ย. / 2560 : ( 4 / ) โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
5 stars ( 5 / 1 )
22 พฤศจิกายน 2560 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายเจตย์ สะสะรมย์, นายอวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 ประชุมการวางแผนปฏิบ
การนิเทศติดตาม นโยบาย โครงการต่างๆ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของทุกโรงเรียน ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
13 / พ.ย. / 2560 : ( 36 / ) โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
5 stars ( 5 / 1 )
13 พฤศจิกายน 2560 ผอ.เดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับ นางรัสรินทร์ ชูติวิบูลย์ฉัตร ประธานกรรมการ, นายนิธิศ ภู่ชัย กรรมการ, และนางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร กรรมการและเลขานุการ และรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ITA Online) ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1
3 / พ.ย. / 2560 : ( 67 / ) โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
นายเดช ศิรินาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว
-
31 / ต.ค. / 2560 : ( 63 / ) โดย กลุ่มอำนวยการ
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ชี้แจงบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ณ ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 1   รายการกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00766 : เพิ่มเอกสารรายละเอียดการรับสมัครครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองโค้ง(134/1)
nunthana
13 พ.ย. 2560 : 09:50
00765 : โรงเรียนบ้านหนองโค้งประกาศขยายเวลารับสมัครครูปฐมวัย(85/0)
nunthana
13 พ.ย. 2560 : 09:44
00764 : รายละเอียดการรับสมัครครูอัตราจ้างปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองโค้ง(85/1)
โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
8 พ.ย. 2560 : 07:52
00742 : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(149/0)
watchara
22 ส.ค. 2560 : 17:04
00734 : ท่านรอง อุดม แปงทิศ ต้อนรับองคมนตรีพลากร สุวรรณรัฐ ณ โรงเรียนทาเหนือวิทยา (104/0)
โรงเรียนทาเหนือวิทยา
9 ส.ค. 2560 : 20:28
00610 : ประกาศคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของ โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่่(1,267/0)
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
11 ก.ค. 2559 : 16:18
00255 : ประกาศคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของ โรงเรียนวัดล้านตอง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่่(1,278/0)
wltschool
28 ก.ค. 2558 : 10:23
00242 : ประกาศคู่มือบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของ โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่(1,240/0)
Banthaluksansai school
24 ก.ค. 2558 : 20:05
00238 : ประกาศคู่มือบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของ โรงเรียนวัดร้องอ้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (1,368/0)
wraschool
24 ก.ค. 2558 : 13:15
00237 : ประกาศคู่มือบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558 ของ โรงเรียนทาเหนือวิทยา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่(1,110/0)
thanuawittaya
24 ก.ค. 2558 : 13:04

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


  
นายเดช ศิรินาม
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๑
 

  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50
alanya escort bayan,eskisehir escort,alanya escort,alanya escort bayan,pendik escort,hacklink satis,wordpress themes,