alanya escort bayan,eskisehir escort,alanya escort,alanya escort bayan,pendik escort,hacklink satis,wordpress themes,
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 


โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

โรงเรียนเอกชนสังกัด สพป.ชม.1

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
26 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งแก้ไขการแจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ
แจ้งแก้ไขการแจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
24-25มิถุนายน2560 รองอุดม แปงทิศ รักษาการ แทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน โดยมีนายธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูภาษาไทยแก้ปัญหาการอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสารครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 สพป.เชียงให
การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูภาษาไทยแก้ปัญหาการอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสารครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
23 มิถุนายน 2560 รองอุดม แปงทิศ รักษาการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ของสพฐ.
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ของสพฐ.
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
22 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
21 มิถุนายน 2560 การขับเคลื่อนการบวนการ PLC (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ของสพฐ. สู่สถานศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จุดที่ 1 ณ สำนักงาน สกสค.
การขับเคลื่อนการบวนการ PLC (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ของสพฐ. สู่สถานศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และการนำเสนองานกลุ่มกระบวนการPLC
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
20 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปี 2560 ครั้งที่ 4
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปี 2560 ครั้งที่ 4
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 / มิ.ย. / 2560 : ภาพกิจกรรมและภารกิจ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นางสาวราณี วงศ์ประจวบลาภ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
19 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
17 มิถุนายน 2560 รองนิพล เมืองชมภู รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รงเรียนสุจริต ทั้งหมด 34 โรงเรียน จากจำนวนโรงเรียนทั้งหมด 89 โรง ดังนี้ โรงเรียนสุจริตอำเภอเมืองเชียงใหม่ 13 โรงเรียน , อำเภอดอยสะเก็ด 10 โรงเรียน, อำเภอสันกำแพง 6 โรงเรียน, อำเภอแม่ออน 5 โรงเรียน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
15 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปี 2560 ครั้งที่ 3
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปี 2560 ครั้งที่ 3
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
9 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
7 มิถุนายน 2560 วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560
นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน \"7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560\" ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 / พ.ค. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
ประชุมขับเคลื่อนงานรอบที่ 2 \"โครงการแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง (ZIS : Zero IllIteracy School) อำเภอดอยสะเก็ด\"
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 / พ.ค. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
20 พฤษภาคม 2560 กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมฯ และศูนย์ ICT สพป.เชียงใหม่ เขต 1
การประชุมปฏิบัติการ \"ขยายผล DLIT สู่โรงเรียนในสังกัด ในระบบ Online และ Offline ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา หรือครูวิชาการ และครูคอมพิวเตอร์ในอำเภอเมือง อำเภอแม่ออน อำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอสันกำแพง ณ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
18 / พ.ค. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
18 พฤษภาคม 2560 นายนิพล เมืองชมภู รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน โดยมีนางเกษร โพธิ์ศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กล่าวรายงาน และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
แนวทางการกำหนดมาตรฐานและการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR: Self Assessment Report)มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
16 / พ.ค. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
10-12 พฤษภาคม 2560 นายวิเชษฐ์ ชนะแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2,นายนิพล เมืองชมภู รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1,นางเกษร โพธิ์ศรี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กับคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา และกิจกรรมที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
15 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 / พ.ค. / 2560 : ภาพกิจกรรมและภารกิจ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1ต้อนรับนายหวง เจียนหนิง รองนายกเทศมนตรีเทศบาล Biser สาธารณรัฐประชาชนจีน
และคณะ ในโอกาสพบปะหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
แจ้งโอน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50
alanya escort bayan,eskisehir escort,alanya escort,alanya escort bayan,pendik escort,hacklink satis,wordpress themes,
seo teknikleri wordpress รผcretsiz tema istanbul sexs shop hacklink e sigara sexs shop
รผmraniye escort kurtkรถy escort bostancฤฑ escort beลŸiktaลŸ escort bahรงelievler escort ankara escort bayan escort ankara ankara escort avcฤฑlar escort istanbul escort escort ankara