alanya escort bayan,eskisehir escort,alanya escort,alanya escort bayan,pendik escort,hacklink satis,wordpress themes,
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 


โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

โรงเรียนเอกชนสังกัด สพป.ชม.1

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
21 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ปีงบประมาณ 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ปีงบประมาณ 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ ห้องราชาวดี อำเภอเมืองเชียงใหม่
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ ห้องราชาวดี อำเภอเมืองเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 / ส.ค. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
5-6 สิงหาคม 2560 รองนิพล เมืองชมภู รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลประเภท Live Video
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลประเภท Live Video วิทยากรการอบรมคือ ครูผู้นำนวัตกรรมของเขตพื้นที่การศึกษานำโดยนายสุภาพ บริบูรณ์ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย และคณะ ผู้เข้าร่วมอบรมตามความสมัครใจ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชี
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
4 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป้นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ครั้งที่ 5
ประกาศ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การโอนเงินยืมอบรมโครงการพัฒนาครูครบวงจร
การโอนเงินยืมอบรมโครงการพัฒนาครูครบวงจร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 / ก.ค. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
24 กรกฎาคม 2560 นายนิพล เมืองชมภู รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1,นางเกษร โพธิ์ศรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมเรื่องการนิเทศติดตามโครงการต่างๆ แบบบูรณาการ
ประชุมการนิเทศติดตามโครงการต่างๆ แบบบูรณาการ เช่น โรงเรียนคุณธรรม กระบวนการ PLC การประกันคุณภาพภายใน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเขตพื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และการสรุปงานของทุกกลุ่มเพื่อนำเสนอการประชุม ก.ต.ป.น.ต่อไป ณ ห้องประชุมล้านตอง สพป. เชีย
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
27 / ก.ค. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
21-22 กรกฎาคม 2560 นายนิพล เมืองชมภู รองผอ.สพป.ชม.1 เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางนิภา แก้วประทีป ศึกษานิเทศก์ และคณะวิทยากร จากโรองเรียนอนุบาลประจำจังหวัด/ประจำเขตพื้นที่ ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/ต้นแบบเครือข่าย เรื่อง “เปิดโลกโครงงานวิทยาศาส
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เปิดโลกโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองโค้ง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รวมโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 59 โรงเรียน จำนวนผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 90 คน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
19 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
28 มิถุนายน 2560 นายนิพล เมืองชมภู รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1,นายนิมิตร ไทยดำรงค์ รักษาการ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมเรื่องการนิเทศติดตามโครงการต่างๆ แบบบูรณาการ
ประชุมการนิเทศติดตามโครงการต่างๆ แบบบูรณาการ เช่น โรงเรียนคุณธรรม กระบวนการPLC การประกันคุณภาพภายใน และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเขตพื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ณ ห้องประชุมล้านตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 1
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
26 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
24-25มิถุนายน2560 รองอุดม แปงทิศ รักษาการ แทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน โดยมีนายธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูภาษาไทยแก้ปัญหาการอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสารครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 สพป.เชียงให
การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูภาษาไทยแก้ปัญหาการอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสารครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
23 มิถุนายน 2560 รองอุดม แปงทิศ รักษาการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ของสพฐ.
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ของสพฐ.
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
22 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
21 มิถุนายน 2560 การขับเคลื่อนการบวนการ PLC (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ของสพฐ. สู่สถานศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จุดที่ 1 ณ สำนักงาน สกสค.
การขับเคลื่อนการบวนการ PLC (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ของสพฐ. สู่สถานศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และการนำเสนองานกลุ่มกระบวนการPLC
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
20 / มิ.ย. / 2560 : ภาพกิจกรรมและภารกิจ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นางสาวราณี วงศ์ประจวบลาภ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
19 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
17 มิถุนายน 2560 รองนิพล เมืองชมภู รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รงเรียนสุจริต ทั้งหมด 34 โรงเรียน จากจำนวนโรงเรียนทั้งหมด 89 โรง ดังนี้ โรงเรียนสุจริตอำเภอเมืองเชียงใหม่ 13 โรงเรียน , อำเภอดอยสะเก็ด 10 โรงเรียน, อำเภอสันกำแพง 6 โรงเรียน, อำเภอแม่ออน 5 โรงเรียน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
9 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
7 มิถุนายน 2560 วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560
นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน \"7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560\" ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 / พ.ค. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
ประชุมขับเคลื่อนงานรอบที่ 2 \"โครงการแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง (ZIS : Zero IllIteracy School) อำเภอดอยสะเก็ด\"
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 / พ.ค. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
20 พฤษภาคม 2560 กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมฯ และศูนย์ ICT สพป.เชียงใหม่ เขต 1
การประชุมปฏิบัติการ \"ขยายผล DLIT สู่โรงเรียนในสังกัด ในระบบ Online และ Offline ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา หรือครูวิชาการ และครูคอมพิวเตอร์ในอำเภอเมือง อำเภอแม่ออน อำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอสันกำแพง ณ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
18 / พ.ค. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
18 พฤษภาคม 2560 นายนิพล เมืองชมภู รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน โดยมีนางเกษร โพธิ์ศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กล่าวรายงาน และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
แนวทางการกำหนดมาตรฐานและการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR: Self Assessment Report)มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50
alanya escort bayan,eskisehir escort,alanya escort,alanya escort bayan,pendik escort,hacklink satis,wordpress themes,
seo teknikleri wordpress รผcretsiz tema istanbul sexs shop hacklink e sigara sexs shop
รผmraniye escort kurtkรถy escort bostancฤฑ escort beลŸiktaลŸ escort bahรงelievler escort ankara escort bayan escort ankara ankara escort avcฤฑlar escort istanbul escort escort ankara