alanya escort bayan,eskisehir escort,alanya escort,alanya escort bayan,pendik escort,hacklink satis,wordpress themes,
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
  

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

โรงเรียนเอกชนสังกัด สพป.ชม.1

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
28 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง
สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ จัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ขั้นสูง ระหว่างวันที่ 6 -11 เมษายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวฝันรักรีสอร์ท อำเภอสันป่าตอง จังห
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 / พ.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
22 พฤศจิกายน 2560 นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายเจตย์ สะสะรมย์, นายอวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 ประชุมการวางแผนปฏิบ
การนิเทศติดตาม นโยบาย โครงการต่างๆ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของทุกโรงเรียน ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
13 / พ.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
13 พฤศจิกายน 2560 ผอ.เดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับ นางรัสรินทร์ ชูติวิบูลย์ฉัตร ประธานกรรมการ, นายนิธิศ ภู่ชัย กรรมการ, และนางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร กรรมการและเลขานุการ และรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ITA Online) ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 1
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
13 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งโอนค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ
แจ้งโอนค่าการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 6 ครั้ง.
13 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกรณีพิเศษ
ด้วย สพค.จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกรณีพิเศษ ตามรายละเอียดที่แนบ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
3 / พ.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
นายเดช ศิรินาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว
-
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 / ต.ค. / 2560 : ภาพกิจกรรมและภารกิจ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ชี้แจงบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ณ ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 / ต.ค. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ชี้แจงบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ณ ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 / ก.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
14 กันยายน 2560 นายนิพล เมืองชมภู รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1เป็นประธาน นางเกษร โพธิ์ศรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมการนิเทศติดตามโครงการต่างๆ
ประชุมการนิเทศติดตามโครงการต่างๆ และการสรุปงานของทุกกลุ่มเพื่อนำเสนอการประชุม ก.ต.ป.น.
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
9 / ก.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
8 กันยายน 2560 บรรยากาศ...การแสดงมุทิตาจิตแด่ พ่อครู แม่ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม \"ถอดรหัส INFINITY KM\"
กิจกรรม\"ถอดรหัส INFINITY KM\" ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
6 / ก.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
1-2 กันยายน 2560 รองนิพล เมืองชมภู รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ (ก.ต.ป.น.), นางเกษร โพธิ์ศรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ คณะศึกษานิเทศก์ และนายอำพล แก้วมหานิล ผอ.กลุ่มงานบุคคล สพป.เช
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และเรื่องแนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
7 / ส.ค. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
5-6 สิงหาคม 2560 รองนิพล เมืองชมภู รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลประเภท Live Video
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลประเภท Live Video วิทยากรการอบรมคือ ครูผู้นำนวัตกรรมของเขตพื้นที่การศึกษานำโดยนายสุภาพ บริบูรณ์ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย และคณะ ผู้เข้าร่วมอบรมตามความสมัครใจ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชี
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
28 / ก.ค. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
24 กรกฎาคม 2560 นายนิพล เมืองชมภู รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1,นางเกษร โพธิ์ศรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมเรื่องการนิเทศติดตามโครงการต่างๆ แบบบูรณาการ
ประชุมการนิเทศติดตามโครงการต่างๆ แบบบูรณาการ เช่น โรงเรียนคุณธรรม กระบวนการ PLC การประกันคุณภาพภายใน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเขตพื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และการสรุปงานของทุกกลุ่มเพื่อนำเสนอการประชุม ก.ต.ป.น.ต่อไป ณ ห้องประชุมล้านตอง สพป. เชีย
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
27 / ก.ค. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
21-22 กรกฎาคม 2560 นายนิพล เมืองชมภู รองผอ.สพป.ชม.1 เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางนิภา แก้วประทีป ศึกษานิเทศก์ และคณะวิทยากร จากโรองเรียนอนุบาลประจำจังหวัด/ประจำเขตพื้นที่ ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/ต้นแบบเครือข่าย เรื่อง “เปิดโลกโครงงานวิทยาศาส
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เปิดโลกโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองโค้ง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รวมโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 59 โรงเรียน จำนวนผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 90 คน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
28 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
28 มิถุนายน 2560 นายนิพล เมืองชมภู รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1,นายนิมิตร ไทยดำรงค์ รักษาการ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมเรื่องการนิเทศติดตามโครงการต่างๆ แบบบูรณาการ
ประชุมการนิเทศติดตามโครงการต่างๆ แบบบูรณาการ เช่น โรงเรียนคุณธรรม กระบวนการPLC การประกันคุณภาพภายใน และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเขตพื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ณ ห้องประชุมล้านตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 1
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
26 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
24-25มิถุนายน2560 รองอุดม แปงทิศ รักษาการ แทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน โดยมีนายธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูภาษาไทยแก้ปัญหาการอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสารครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 สพป.เชียงให
การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูภาษาไทยแก้ปัญหาการอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสารครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวสารทั่วไป
23 มิถุนายน 2560 รองอุดม แปงทิศ รักษาการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ของสพฐ.
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ของสพฐ.
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50
alanya escort bayan,eskisehir escort,alanya escort,alanya escort bayan,pendik escort,hacklink satis,wordpress themes,